เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
08:30-12:30 น.
13:30-16:30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

สำหรับฝ่ายกงสุล
โปรดนัดหมายออนไลน์ ที่นี่


Follow us  

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;