รายชื่อข้าราชการ

Civil Servant/Diplomat

 1. นายโวสิต วรทรัพย์
  เอกอัครราชทูต
  H.E. Vosita Vorasaph
  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

 2. นางสาว อุทุมพร อำไพวิทย์
  Miss Utoomporn Ampaivit
  Minister Counsellor & Deputy Chief of Mission

 3. นายชัยกร เกียรติพงษ์สาร
  ที่ปรึกษา
  Mr. Chaiyakorn Kiatpongsan
  Counsellor

 4. นาย วิรัช ศรีพงษ์
  เลขานุการเอก
  Mr. Wiraj Sripong
  First Secretary

 5. นาย กิตติพันธ์ เล็กกระโทก
  เลขานุการตรี
  Mr. Kittiphan Lekathok
  Third Secretary

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;