ภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่รัฐบาลเนปาล

  

ไทยมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเพิ่มเติม 46 เครื่องแก่เนปาล

  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนคนไทยในเนปาล

  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ประกอบพิธีส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบิน Guatam Buddha ที่เมือง Bhairahawa จังหวัดลุมพินี

  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุมอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกภายใต้โครงการ Brighter Visions for Nepal 2021

  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคลินิกพระพุทธเจ้าวัดไทยลุมพินี 2564

  

12 Feb 2021: H.E. Mr. Vosita Vorasaph, Ambassador of Thailand to Nepal paid courtesy call on the Right Honourable KP Sharma Oli, Prime Minister of Nepal, on the occasion of his assuming of duty

  

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ประชุมร่วมกับ ดร. Ganesh Prasad Pandeya, Joint Secretary กรมความร่วมมือการค้าและการค้าพหุภาคี

  

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;