เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคลินิกพระพุทธเจ้าวัดไทยลุมพินี 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินจำนวน 1,858,045.34 รูปี (หรือประมาณ 500,000 บาท) แด่พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลนสำหรับคลินิกพระพุทธเจ้าของวัดไทยลุมพินี โดยเน้นที่อุปกรณ์ด้านจักษุ เช่น เครื่องตรวจตาด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาการบริการของวัดไทยลุมพินีแก่ผู้แสวงบุญที่เจ็บป่วย พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือชาวเนปาลในท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าว เป็นโอกาสเดียวกับที่ เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกการกุศลให้แก่ชาวเนปาลผู้ด้อยโอกาสในเขตลุมพินี และบริเวณใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564  ณ วัดไทยลุมพินี

 

วัดไทยลุมพินีได้ดำเนินการก่อสร้างคลินิกพระพุทธเจ้า ในปี 2560 โดยจุดประสงค์เริ่มต้นเพื่อให้การบริการรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย และได้มีการเปิดคลินิกดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562  จนถึงปัจจุบันได้มีผู้เข้ารับการรักษาทั้งชาวไทยที่ไปแสวงบุญ และชาวเนปาลที่ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในเขตลุมพินีเป็นจำนวนมาก

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;