เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุมอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกภายใต้โครงการ Brighter Visions for Nepal 2021

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Cataract Microsurgical Workshop” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ วัดไทยลุมพินี  โดยเป็นกิจกรรมการผ่าตัดตาต้อกระจกการกุศลให้แก่ชาวเนปาลผู้ด้อยโอกาสในเขตลุมพินี และบริเวณใกล้เคียง ในโอกาสนี้ นายโวสิตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 600,000 รูปีเนปาล (หรือ ประมาณ 150,000 บาท) แด่พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ณ อาคารพลังศรัทธาไทย เพื่อผ่าตัดรักษาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกันตัวทางสุขอนามัยให้แก่วัดไทยลุมพินี นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่สถาบัน Tilganga Institute of Ophthalmology ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่รักษาโรคตาแก่ชาวเนปาลที่ยากไร้ ในการจัดทีมแพทย์ดำเนินผ่าตัดตาต้อกระจก นำโดย Dr. Sanduk Ruit จักษุแพทย์ชาวเนปาล ผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อปี 2550 และผู้อำนวยการบริหารสถาบันฯ ทั้งนี้ การมอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ Brighter Visions for Nepal 2021 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นปีที่ 12  โดยมีชาวเนปาลผู้ยากไร้เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกปีนี้ จำนวน 305 ราย รวมเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มโครงการจำนวนประมาณกว่า 3,000 ราย โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือการผ่าตัดรักษาต้อกระจกแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการนำความปรารถนาดีจากชาวไทยไปสู่ชาวเนปาล และเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของวัดไทยลุมพินี ทางด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลแก่ประชาชนชาวเนปาลในพื้นที่อีกด้วย

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;