เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบิน Guatam Buddha ที่เมือง Bhairahawa จังหวัดลุมพินี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วย พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสนามบิน Guatam Buddha ที่เมือง Bhairahawa จังหวัดลุมพินี  ซึ่งบริษัทวิทยุการบิน จำกัด (บวท.) เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ระบบนำร่อง และระบบควบคุมและจัดการการจราจรทางอากาศ โดยได้ลงนามทำสัญญากับสำนักงานการบินพลเรือนเนปาล (Civil Aviation Authority of Nepal – CAAN) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

 

ในโอกาสนี้ นาย Tek Raj  Pokhrel ผู้จัดการใหญ่สนามบิน Gautam Buddha นาย Prabesh Adhikary หัวหน้าโครงการฯ ระยะที่ 1 (ส่วนพลเรือน) และนาย Pravin Neupane รองผู้อำนวยการ CAAN และผู้จัดการโครงการฯ ระยะที่ 2 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพัฒนาการของการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งได้นำเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ อาทิ ห้องควบคุมจราจรทางอากาศ หอบังคับการบิน และลานติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;