สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัว และการรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีชุมชนไทยในเนปาลและครอบครัว รวมทั้งแขกต่างประเทศ เข้าร่วม ประมาณ 50 คน

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;