เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ประกอบพิธีส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

ด้วยวันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ประกอบพิธีส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) จำนวน 17 เครื่อง ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนชาวไทยผ่านวัดไทยลุมพินี เพื่อสนับสนุนเนปาลที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเนปาล โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้เดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบิน (พิเศษ) เพื่อขนส่งสินค้าของสายการบิน Shree Airlines เที่ยวบินที่ SHA4322 ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่สนามบินระหว่างประเทศตรีภูวัน โดยมี Dr. Roshan Pokhrel, Chief Specialist กระทรวงสาธารณสุขและประชากร เป็นผู้แทนฝ่ายเนปาลในการรับมอบอุปกรณ์

การส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวเกิดจากน้ำใจของคนไทยที่คำนึงถึงมิตรประเทศอย่างเนปาลที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันเนปาลมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 9,000 คนต่อวัน

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;