เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนคนไทยในเนปาล

ด้วยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเนปาลและคนไทยที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ในบริเวณต่างๆ ของ Kathmandu Valley โดยในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารของไทย อาหารแห้ง เครื่องดื่มผลไม้ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับคนไทยกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาและข้อกังวลต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเนปาลจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 8,000 คน ทั้งนี้ การเยี่ยมเยียนชุมชนคนไทยดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลและให้กำลังใจคนไทยในเนปาล โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในปัจจุบัน โดยเริ่มจากคนไทยที่ได้ลงทะเบียนรายชื่อไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ

ปัจจุบันสำนักงานบริหารเขตกรุงกาฐมาณฑุ และอีกกว่า 60 เขตในเนปาลได้ออกมาตรการ Prohibitory order เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชน การระงับใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการระงับเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;