ไทยมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเพิ่มเติม 46 เครื่องแก่เนปาล

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrators) จำนวน 46 เครื่อง ซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ องค์กรพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยลุมพินี เนปาล  และมูลนิธิ  วีระภุชงค์ ร่วมกันบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เนปาล ในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนาย  Mahendra Prasad Shrestha, Chief Specialist กระทรวงสาธารณสุขและประชากร  เป็นผู้แทนรัฐบาลเนปาลรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าว ซึ่งเดินทางมาถึงเนปาลด้วยสายการบิน Shree Airlines เที่ยวบินที่ SHA 4326 ถึงกรุงกาฐมาณฑุ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 16.30 น.  

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ชาวไทยในประเทศไทยได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 17 เครื่อง ผ่านพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และวัดไทยลุมพินี เนปาล  โดยได้ขนส่งไปยังเนปาลแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวนเครื่องผลิตออกซิเจนที่ฝ่ายไทยได้บริจาคให้ฝ่ายเนปาลแล้วทั้งหมด 63 เครื่อง 

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;