กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันนี้ (๓ มิ.ย. ๒๕๖๔) เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ข้าราชการ สอท.ฯ พร้อมด้วยคู่สมรส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ห้องรับรองของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งนี้ การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ในฐานะประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ถวายราชสักการะเบื้องหน้า
พระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนชาวไทยในเนปาลร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;