นัดหมายออนไลน์

สำหรับบริการกงสุล โปรดแจ้งความประสงค์นัดหมายผ่านอีเมล consular.ktm@mfa.mail.go.th ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อ
ผู้ร้อง หมายเลขโทรศัพท์ เหตุผล เอกสารประกอบ รวมทั้งวันและเวลาที่ประสงค์ในวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy, Kathmandu

167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road

P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiembassy.ktm@mfa.mail.go.th

;